Investeringar i social infrastruktur

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Bolagets totala fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2017 till 5,3 miljarder kronor. Portföljen består av fastigheter med offentliga hyresgäster, så som universitet, högskolor och rättsväsendet. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital.

Läs mer om oss