Investeringar i social infrastruktur

Intea är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgick i juni 2017 till cirka 4,1 miljarder kr. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital.

Läs mer om oss