Investeringar i social infrastruktur

Intea är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehav uppgick i september 2017 till cirka 4,6 miljarder kr. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital.

Läs mer om oss