Investeringar i social infrastruktur

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Bolaget växer kontinuerligt och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 4,6 miljarder kronor. Portföljen består av fastigheter med över 90 procent offentliga hyresgäster, så som universitet, högskolor och rättsväsendet. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital.

Läs mer om oss