Denna bild kommer från A1/I4 Garnisonsfastigheter AB och är fri för all publicering. Johan Elwing 161220. Foto:Lasse Hejdenberg Hejdlösa Bilder AB lasse.hejdenberg@hejdlosa.se +46703311118 Box 594 581 07 Linköping Sweden 300 dpi, AdobeRGB

Garnisonsfastigheter AB som är en del av Inteakoncernen har sedan den 1 december 2016 en ändrad organisation. Steve Andersson, som framgångsrikt lett och utvecklat verksamheten under snart 19 år går vidare till nya utmaningar och Johan Elwing blir ansvarig för Intea Linköping.

Johan har ansvarat för förvaltningen av fastigheterna i fem år och får nu ett helhetsansvar för verksamheten. Johan har tidigare innehaft flera ledande befattningar både i fastighetsbranschen och i andra organisationer, vilket sammantaget gör denna förändring naturlig.

Steve Andersson kommer fortsatt att fungera som extern projektledare för några av de ombyggnadsprojekt som håller på att startas upp på området.

Verksamheten i Garnisonsfastigheter fortsätter som vanligt med hög ambition att vara en bra hyresvärd för sina hyresgäster och en långsiktig och professionell fastighetsägare i Linköping.

 

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick per december 2016 till cirka 3,9 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt s venskt institutionellt kapital.