Under april och maj har två nya medarbetare börjat på Intea AB, vi hälsar Veronika de Jonge och Johanna Blom varmt välkomna.

Veronika började på Intea AB i april och kommer närmast från Region Stockholm där hon varit politiskt sakkunnig inom fastighets- och investeringsfrågor. Hon har tidigare jobbat som fastighetskonsult och förvaltare och har en kandidatexamen från fastighet- och finansprogrammet vid Kungliga Tekniska Högskolan. Veronika ingår i bolagets centrala förvaltningsorganisation.

Johanna anslöt till Intea AB i maj och kommer närmast från försäkringsbranschen där hon arbetat som kvalitets- och leveransansvarig. Hos Intea arbetar hon med projektledning av kommunikation och hållbarhetsfrågor. Johanna har en civilekonomexamen med inriktning mot finans från Stockholms Universitet.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz eller Christian Haglund.
Kontaktuppgifter finns på: http://www.intea.se/medarbetare/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2019 till 7,1 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se