Intea Fastigheter AB (publ) har tecknat ett 6-årigt avtal med Polismyndigheten om att hyra 1 165 kvm i nya totalrenoverade lokaler på Garnisonsområdet i Linköping.

I tidigare outnyttjade lokaler skapas moderna utbildnings- och träningslokaler för polisens medarbetare på området. Ombyggnadsarbetena är i full gång och inflyttning är beräknad till februari 2020.

”Vi är glada och tacksamma för att vi har kunnat hjälpa Polismyndigheten med att få fram nya utbildnings- och friskvårdslokaler. Byggnaden som ligger på Garnisonsområdet i Linköping är om- och tillbyggd i olika omgångar där de äldsta delarna är från 1921 och de senaste är från 2015. I och med den här förhyrningen är byggnaden nu uthyrd i sin helhet”, säger Johan Elwing, VD på Intea Garnisonen AB.


För ytterligare information, kontakta:

Johan Elwing, VD Intea Garnisonen AB, 070-347 47 37
Johanna Blom, kommunikationsansvarig Intea, 076-008 49 59

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se