Intea AB hälsar Johanna Lüppert varmt välkommen till bolagets ekonomi- och analysavdelning.

Johanna tillträder rollen som redovisningschef på Intea AB den 1 juni. Hon kommer att ansvara för koncernens ekonomi- och redovisningsavdelning och arbetet med konsolidering och koncernredovisning. Johanna kommer också att arbeta med rapportering samt delta i bolagets projekt och förvärv. Johanna kommer närmast från tjänsten som CFO på AB Traction. Tidigare har hon varit verksam som ekonomiansvarig på 20th Century Fox, samt på Mercuri International som teamleader / redovisningsansvarig. Johanna har en civilekonomexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

”I takt med att vi växer ökar behovet av en kompetent och engagerad medarbetarstyrka som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi är därför mycket glada över rekryteringen av Johanna, som vi är övertygade kommer att passa väl in hos oss ”säger Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB.


För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Intea Fastigheter AB (publ) har anlitat Intea AB som rådigare för att bistå i dess centrala förvaltning och fastighetsutveckling. Läs mer på www.intea.se