Intea Fastigheter AB (publ) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Åklagarmyndigheten avseende nya verksamhetslokaler i Kristianstad.

Den nya förhyrningen avser 794 kvm och utgörs av den översta våningen i det nya polishuset i Kristianstad. Hyresvärdet uppgår till 1,9 mkr per år och hyresavtalet är villkorat av regeringens medgivande.

I april blev det klart att Polismyndigheten i Kristianstad kommer att flytta till nybyggda lokaler. Det nya polishuset kommer att uppföras nordost om centrum och den sammanlagda ytan blir 19 400 kvm. Byggtiden är beräknad till drygt två år och preliminär inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024.

”Det känns roligt att kunna erbjuda Åklagarmyndigheten lokaler i det nya rättscentrumet. Med sitt centrala läge och höga krav på kvalitet och hållbarhet så skapas en bra arbetsmiljö att trivas och utvecklas i”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson, 0708-35 96 80

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2020 till 9,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se