Aktuellt

Intea söker driftansvarig och fastighetsskötare till universitet

Bygget av Linnéuniversitetet i Kalmar pågår för fullt. Ett nytt stadsintegrerat universitet växer fram på ett av de bästa lägena i Kalmar. För ett år sedan enades Intea och Skanska om att Intea skall köpa den östra delen av Linnéuniversitets lokaler som nu växer fram. Här byggs tre nya hus med en total yta på [...]

2018-06-15|Kategorier: Pressmeddelande|

Intea bygger nytt åt Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tecknat avtal om att hyra lokaler i en ny byggnad som håller på att uppföras på Campusområdet i Östersund. Inflyttningen är planerad till våren 2019. Den nya byggnaden uppförs i norra delen av området och omfattar en sammanlagt uthyrningsbar yta om 760 kvm. Drygt halva huset hyrs av Naturvårdsverket men nya lokaler kommer [...]

2018-06-15|Kategorier: Pressmeddelande|

Nytt hotell till Garnisonen

Anrika Livgrenadjärmässen AB som bedrivit fest- och konferensverksamhet på Garnisonen i Linköping i drygt 20-år, har ingått ett femtonårigt hyreskontrakt med Intea för ett nytt hotell. Hotellet kommer att inrymmas i två plan i samma byggnad som I4:s gamla officersmäss är inhyst. Ombyggnationerna kommer att påbörjas i september och ske under överinseende av en antikvariskt [...]

2018-05-30|Kategorier: Pressmeddelande|

Årsredovisning 2017

  Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig. Läs den fullständiga rapporten nedan Intea årsredovisning 2017   För ytterligare information, kontakta: Christian Haglund, Henrik Lindekrantz eller Ossie Everum. Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/ Om Intea Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2018 till 5,5 miljarder [...]

2018-05-09|Kategorier: Årsredovisning|

Delårsrapport januari – mars 2018

I korthet:  Hyresintäkterna uppgick till 85,5 mkr (62,4) i kvartalet. Förvaltningsresultatet uppgick till 18,6 mkr (10,5) i kvartalet. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 40,6 mkr (24,8) i kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till 20,8 mkr (26,2) i kvartalet. Totalt genomfördes förvärv och investeringar till ett belopp om 154,5 (14,7) under kvartalet. Fastighetsbeståndets verkliga [...]

2018-05-07|Kategorier: Delårsrapport|