Aktuellt

Kallelse till årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org. nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 16:e maj 2018 kl. 13.30 i Nio Rums lokaler, Hamngatan 2, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall vara införda som ägare i Bolagets aktiebok och anmäla sig till bolaget per e-post senast den 10:e maj 2018. Förslag till [...]

2018-04-11|Kategorier: Pressmeddelande|

Intea köper av Jernhusen i Kristianstad

Intea Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal med Jernhusen om förvärv och samarbete för den fortsatta utvecklingen av mark vid centralstationsområdet i Kristianstad. Målet är att utveckla ett centrum för rättsvårdande myndigheter. Jernhusen har under ett år drivit ett utvecklingsarbete för stationsområdet. I dialog med polis- och åklagarmyndigheterna utvecklades ett intresse att etablera ett rättscentrum [...]

2018-03-08|Kategorier: Pressmeddelande|

Intea förvärvar projekt i Halmstad

Intea Fastigheter AB (publ) har förvärvat fastigheten Fanan 62 i Halmstad från Fragerus Fastigheter. På fastigheten uppförs nya undervisningslokaler åt Högskolan i Halmstad. Halmstad Högskola har ingått ett 10-årigt hyresavtal för byggnaden där Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap ska husera. Huset som redan döpts till ”S-huset” omfattar totalt 10 500 kvm och kommer att bestå [...]

2018-03-06|Kategorier: Pressmeddelande|

Bokslutskommuniké 2017

I korthet: Hyresintäkterna uppgick till 282,6 mkr (142,5) under året och 85,9 mkr (62,6) i kvartalet. Förvaltningsresultatet uppgick till 46,4 mkr (26,1) under året och 14,8 mkr (15,3) i kvartalet. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 119,9 mkr (59,0) under året och 36,8 mkr (28,5) i kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till 132,8 mkr [...]

2018-02-22|Kategorier: Delårsrapport, Nyhet|

Ny restaurang på Garnisonen

Intea och Östgöta Kök har tecknat ett femårigt hyresavtal för nyrenoverade lokaler på Garnisonen i Linköping om ca 1 000 kvm. Renoverings-och ombyggnadsarbetena har påbörjats och inflyttning är beräknad till 1 augusti 2018. ”Vi har under en längre tid letat efter en lämplig lokal för att etablera oss i Linköping. Vi är väldigt nöjda över [...]

2018-02-20|Kategorier: Pressmeddelande|