Aktuellt

Delårsrapport januari – juni 2018

I korthet Hyresintäkterna uppgick till 176,2 mkr (126,4) i perioden. Förvaltningsresultatet uppgick till 38,5 mkr (24,5) i perioden.Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 82,4 mkr (55,0) i perioden. Resultat efter skatt uppgick till 55,3 mkr (34,2) i perioden. Totalt genomfördes förvärv och investeringar till ett belopp om 199,9 (221,5) under perioden. Fastighetsbeståndets verkliga värde [...]

2018-07-13|Kategorier: Delårsrapport|

Norrtälje polishus får ny ägare

Intea Fastigheter AB (publ) har träffat avtal med Centrumfastigheter i Norrtälje AB om att förvärva fastigheten Tullen 6 i Norrtälje. Fastigheten är centralt belägen i Norrtälje i direkt anslutning till stadskärnan. Byggnaden omfattar 6 166 kvm uthyrningsbar yta i sex våningsplan med kontor och funktioner för polisens verksamhet. Polismyndigheten står för ca 91 procent av [...]

2018-07-09|Kategorier: Pressmeddelande|

Intea söker Förvaltare

Intea fortsätter sin expansion och söker nu en engagerad och affärsdriven fastighetsförvaltare till kontoret i Stockholm som är en dynamisk och innovativ arbetsplats. I tjänsten ingår både ansvar för tilldelat bestånd samt hantering av övergripande frågor för bolagets fastighetsbestånd. Rollen är varierad. Du kommer att spendera tid ute i fastigheterna som är belägna runt om [...]

2018-07-03|Kategorier: Nyhet|

Invigning av den nya regionledningscentralen på Garnisonen

Till tonerna av trumpetfanfarer klippte rikspolischefen bandet till Polisens nya ledningscentral på Garnisonsområdet i Linköping. En mycket efterlängtad lokal med avancerad teknik som kan möta Polisens högt ställda funktionskrav har nu blivit verklighet. Med de ökade krav som idag ställs på Polisens verksamhet är behovet av den här typen av lokaler stort. Efter nära två [...]

2018-07-02|Kategorier: Pressmeddelande|

Intea söker två personer i Kalmar – driftansvarig och fastighetsskötare

Bygget av Linnéuniversitetet i Kalmar pågår för fullt. Ett nytt stadsintegrerat universitet växer fram på ett av de bästa lägena i Kalmar. För ett år sedan enades Intea och Skanska om att Intea skall köpa den östra delen av Linnéuniversitets lokaler som nu växer fram. Här byggs tre nya hus med en total yta på [...]

2018-06-15|Kategorier: Pressmeddelande|