Som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av social infrastruktur är hållbarhet en viktig del i Inteas verksamhet.

Som långsiktig fastighetsägare och förvaltare av social infrastruktur är hållbarhet en viktig del i Inteas verksamhet. De fastigheter vi förvaltar och förvärvar vill vi äga under lång tid, hållbarhetsarbetet genomsyrar därför hela företaget och är en central del i vårt dagliga arbete. Tillsammans med våra hyresgäster och partners vill vi skapa varaktiga relationer som tar hänsyn till miljön samt ett socialt och ekonomiskt ansvar.

Fastigheters livscykel


Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggnation, ombyggnation, förvaltning och rivning. Arbetet med miljö och hållbarhet är något som pågår konstant, från varje enskilt kontor och vidare till hyresgäster och underentreprenörer. Vi jobbar genomgående med att noggrant välja miljövänliga material när vi renoverar och uppför byggnader och med målsättningar för energieffektivisering och minskade utsläpp i olika former.

Den åtgärd som har överlägset störst miljömässig effekt i ett fastighetsbolag är att hållbart bevara, underhålla, och utveckla de äldre hus som finns i portföljen. Undersökningar visar att det tar över 50 år för ett normalt nybyggt kontorshus att bli lika energieffektivt som ett bevarat och väl underhållet hus från sekelskiftet. Detta om man tar hänsyn till den totala energiförbrukningen både för driften och miljöbelastningen vid uppförandeskedet.

Vår målsättning är att samtliga nya hus som vi uppför ska vara miljöcertifierade. För våra hyresgäster har certifiering av de lokaler man brukar blivit allt viktigare. I de projekt Intea driver finns det konkreta miljötänkandet med redan i det inledande ritningsstadiet och genomsyrar hela arbetet med projektet vilket har en mycket positiv inverkan på kostnaderna för certifiering.

ISO Certifiering


Vi har sedan starten arbetat med hållbarhets- och kvalitetsfrågor i fokus. Med ett långsiktigt ägarperspektiv på fastighetsinnehavet och med egna lokala förvaltningsorganisationer utgör ett kvalitets- och miljöledningssystem ytterligare arbetsverktyg i förvaltningen av bolagets fastigheter.

Bolaget har certifierats både enligt ledningssystemet ISO 9001:2015 (kvalitet) samt 14001:2015 (miljö). Detta säkerställer att arbetet i bolaget bedrivs hållbart, miljövänligt och kvalitativt och garanterar en systematisk uppföljning av förvaltning och fastighetsutveckling.

Energianvändning


Minskning av energianvändning har sedan lång tid utgjort en naturlig del i arbetet i de lokala förvaltningsorganisationerna och åtgärder vidtas kontinuerligt. Klimatstyrda system för uppvärmning och kylning används på flera orter. LED-belysning samt solcellsanläggningar, bergvärme- och bergkylanläggningar av olika typer och fabrikat har varit i drift under flera år. I Vänersborg finns exempelvis en stor och modern bergvärmeanläggning bestående av 82 borrhål på vardera 240 meter. Detta innebär att anläggningen svarar för hela 85 procent av värmeförbrukningen på området bestående av 43 100 kvm uthyrningsbar yta, inklusive en badanläggning. Det innebär också att hela området är självförsörjande på kyla, motsvarande en energiåtgång om 600 MWh.

Samhällsengagemang


För ett bolag som är verksamt inom en smal nisch där samhällsservice i olika former är en gemensam nämnare blir det naturligt att hela tiden sträva efter att vara en aktiv samhällsdeltagare. Det görs genom att bland annat sponsra verksamheter och stötta organisationer där det finns lokal anknytning. Som ett exempel är Intea i Vänersborg sponsor för Polstjärnepriset, en musiktävling för unga talanger inom klassisk musik. Intea Vänerparken är även sponsor åt IFK Vänersborg, ett elitserielag inom bandy som utöver sin elitsatsning bedriver stor ungdomsverksamhet i kommunen. I Östersund sker sponsring till Jämtlands dam- och herrlag inom basket samt till IFK Östersund inom fotboll. Intea vill även vara med och bidra till en hållbar utveckling utanför Sveriges gränser. I år har valt att stödja Bento50 AB, ett socialt miljöprojekt i Brasilien som bygger biogasanläggningar.

Under oktober månad tog vi emot elever för Operation dagsverke, en insamlings- och informationskampanj till förmån för skol- och utbildningsprojekt i andra länder. Initiativet anordnas av UNICEF Sverige och i år gick pengarna till att bland annat ta fram informationsmaterial och handlingsplaner, speciellt anpassade för funktionshindrade barn, gällande naturkatastrofer.