”The sun never knew how great it was until it hit the side of a building.”
Av Louis Kahn

Inteas arkitektoniska bestånd omfattar ett spektrum av nytt och gammalt, stor- och småskaligt. I beståndet återfinns kulturhistoriska miljöer, militärt formade stadsrum, byggnader med stort historiavärde, moderna funktionella hus och unika arkitektoniska objekt. Den arkitektonisk skalan varierar från storskaliga välbevarade campus- och garnisonområden till småskaliga pärlor. Från mäktiga och pampigt gestaltade fasader till väldesignade inredningsdetaljer. Inteas garnisonområde i Linköping och campusområde i Östersund är vackert gestaltade med dominerande symmetrier och mäktigt spel mellan byggnader, parker och gårdar. Det storskaliga, symmetriska och pampiga kasernområdet i Linköping ritades av Magnus Dahlander. Idag är det en välbevarad, kreativ och harmonisk arbetsmiljö med vackra uterum.

Campus Östersund är en av de största sammanhållna arkitektoniska strukturer med antikvarisk klassning och byggnadsminnesförklaring.

Halmstad universitetsområde har en blandning av dynamiska, historiska och moderna arkitektoniska uttryck. Tillsammans skapar de en skapande och kreativ utbildningsmiljö.

Vänerparkens moderna, postmodernistiska och arkitektoniskt brutala uttryck är Vänersborgs igenkännande stadssilhuett.

Inteas arkitektoniska bestånd är en resa genom arkitekturens stil- historia, med byggmaterial som tegel, puts, betong, glas och trä. Inteas ambition är att bevara, vårda, utveckla, skapa och utöka det arkitektoniska beståndet med nya häftiga och mäktiga byggnader och stadsrum.