Här finns historiska årsredovisningar för nedladdning.

Garnisonsfastigheter AB

ÅR I4/A1 Garnisonsfastigheter AB 2016
ÅR I4/A1 Garnisonsfastigheter AB 2015
ÅR I4/A1 Garnisonsfastigheter AB 2014

Campus AB

ÅR A4 Campus AB 2016
ÅR A4 Campus AB 2015
ÅR A4 Campus AB 2014

Intea Lagmannen AB

ÅR Intea Lagmannen AB 2016
ÅR Intea Lagmannen AB 2015
ÅR Intea Lagmannen AB 2014

Onkel Adam AB

ÅR Intea Onkel Adam AB 2016
ÅR Intea Onkel Adam AB 2015
ÅR Intea Onkel Adam AB 2014

Tingshuset AB

ÅR Intea Tingshuset AB 2016
ÅR Intea Tingshuset AB 2015
ÅR Intea Tingshuset AB 2014

Intea Fanan AB

ÅR Intea Fanan 60 AB 2016
ÅR Intea Fanan 60 AB 2015
ÅR Intea Fanan 60 AB 2014
ÅR Intea Fanan 57 AB 2016
ÅR Intea Fanan 57 AB 2015
ÅR Intea Fanan 57 AB 2014
ÅR Intea Fanan 54 AB 2016
ÅR Intea Fanan 54 AB 2015
ÅR Intea Fanan 54 AB 2014
ÅR Intea Fanan 55 AB 2016
ÅR Intea Fanan 55 AB 2015
ÅR Intea Fanan 55 AB 2014