Uppförandet av Inteas nya träbyggnad på Campusområdet i Östersund har påbörjats. Byggnaden beräknas stå färdig för inflyttning under tredje kvartalet år 2023 och ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

The new building will be constructed in the eastern part of the Campus area, next to the Swedish Enforcement Authority building. It will have a lettable area of approximately 6,750 sqm, with open and flexible premises allowing for future adaptation. Intea and the Swedish Tax Agency have entered into a 6-year lease agreement for 4,600 sqm of space in the building. Leasing for the remaining space is currently being arranged.

Projektet har höga hållbarhetsmål, såsom lägre klimatavtryck än referensbyggnad och omhändertagande av närmiljön. Det utgår från en cirkulär design, vilket innebär att byggnaden designas adaptivt för att möta framtida förändringar och kan vid eventuellt behov demonteras för återbruk och återvinning. Tidigt i processen utvärderades materialval och tekniska lösningar i förhållande till ett livscykelkostnads- och livscykelanalysperspektiv. Trä som stommaterial, klimatförbättrad betong i grunden, delvis återbruk av fast inredning, solceller på taket och återvinningssystem är några av de klimatsmarta lösningar som utmärker projektet. Därtill har ett ambitiöst arbete gjorts med omkringliggande närmiljö för ökad biodiversitet, såsom plantering av ängsgräs, fågelholkar och öppna lösningar för fördröjning och rening av dagvatten. Höga energikrav har ställts på byggetableringen och lokala material och leverantörer har valts i stor utsträckning. I det stora hela kommer byggandens CO2-avtryck nästintill halveras i förhållande till referensbyggnad.

“It is great that we are developing the Campus area and have now begun construction in this project. It will be really interesting to follow the rational assembly that a wooden framework entails. We look forward to welcoming the Swedish Tax Agency to modern premises adapted to specific business needs in autumn 2023,” says Jerker Häggström, Managing Director of Intea Östersund.