Finansiella rapporter för nedladdning

2020-07-14 Q2 2020 Delårsrapport januari – juni
2020-05-12 Q1 2020 Delårsrapport januari – mars
2020-04-03 ÅR 2019 Årsredovisning 2019
2020-02-20 Q4 2019 Bokslutskommuniké
2019-11-07 Q3 2019 Delårsrapport januari – september
2019-07-17 Q2 2019 Delårsrapport januari – juni
2019-05-15 Q1 2019 Delårsrapport januari – mars
2019-04-12 ÅR 2018 Årsredovisning 2018
2019-02-21 Q4 2018 Bokslutskommuniké
2018-11-30 Q3 2018 Delårsrapport januari – september
2018-07-13 Q2 2018 Delårsrapport januari – juni
2018-05-09 ÅR 2017 Årsredovisning 2017
2018-05-07 Q1 2018 Delårsrapport januari-mars
2018-02-22 Q4 2017 Bokslutskommuniké
2017-11-14 Q3 2017 Delårsrapport januari – september
2017-08-18 Q2 2017 Delårsrapport januari – juni
2017-05-10 ÅR 2016 Årsredovisning 2016

Kalendarium

2020-11-05 Q3 2020 Delårsrapport januari – september

Årsredovisningar dotterbolag