Polismyndigheten har tecknat ett avtal om att hyra 3 635 kvm i nybyggda lokaler på Garnisonsområdet i Linköping. Avtalet är 6-årigt och hyresvärdet uppgår till 6,3 miljoner kronor per år.

De som kommer att utnyttja lokalerna är Nationellt forensiskt centrum, NFC, och Polismyndighetens it-avdelning. NFC ansvarar för hela den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet.

Forensisk bevisning får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Trenden är ständigt ökande antal ärenden till NFC. Samtidigt ökar komplexiteten i flera ärenden. Huvuddelen av NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping samt vid tre regionala laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö. I NFC:s verksamhet på Garnisonsområdet arbetar idag omkring 390 medarbetare.

De nyuppförda lokalerna ingår som en del i det befintliga rättscentrumet på Garnisonsområdet i Linköping. Tillträde är planerat till våren 2018 med inflyttning i början av 2019.

”Antalet medarbetare hos NFC har ökat kontinuerligt. Behov av nya lokaler har funnits en lägre tid och samtalen om en förhyrning har pågått i närmre två år. Genom det nya hyresavtalet fortsätter parternas sedan tidigare goda relation med varandra. Lokalerna passar Polismyndighetens verksamhet och håller en mycket hög standard” säger Kjell-Åke Nilsson, Inteas fastighetschef.

Intea förvärvade Garnisonsområdet i Linköping i juni 2016. Totalt består fastigheten av 84 200 kvm uthyrningsbar yta fördelad på ett 30-tal byggnader. Hyresgästerna utgörs av Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Trafikverket, Region Östergötland och Linköpings kommun m fl.

För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson eller Johan Elwing.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 4,6 miljarder kronor. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se