EllinorGina

Gina Gilbertsson och Ellinor Drevendal välkomnas till Inteas ekonomi- och analysavdelning och Linnea Corell utses till ekonomichef.

Inteas ekonomi- och analysavdelning har växt kontinuerligt. För ett år sedan bestod den av två personer. I och med att Gina och Ellinor ansluter till Intea kommer avdelningen för ekonomi och analys att bestå av sammanlagt sex personer med gedigen erfarenhet av redovisning, analys och uppföljning. Detta innebär att koncernbolagen kommer att erhålla en hög servicenivå och kvalificerade tjänster.

Arbetet på bolagets ekonomi- och analysavdelning leds av Linnea Corell som från årsskiftet innehar rollen som ekonomichef på Intea.

Gina börjar sin anställning som redovisningsekonom med start den 15 januari. Hon har tidigare varit verksam som redovisningskonsult och varit ekonomiansvarig på Sambud där hon bland annat arbetat med analys och löpande bokföring för ett flertal bolag. Gina har en utbildning inom ekonomi från IHM Business School och har arbetat med redovisning sedan 2007.

Ellinor ansluter till teamet den 1 februari 2018 och kommer även hon att arbeta med bolagets redovisning. Hon kommer närmast från Galatea Spirits AB där hon ansvarat för kund- och leverantörsreskontra. Ellinor har en kandidatexamen i ekonomi från Södertörns Högskola.

”Vi är väldigt glada och nöjda med att på så pass kort tid, på toppen av en högkonjunktur lyckats med att rekrytera engagerade och kvalificerade personer som delar bolagets värderingar och kultur” säger Linnea Corell, ekonomichef på Intea.

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till cirka 4,6 miljarder kronor. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se