Investerare

Här finns Inteas finansiella rapporter att hämta:

2017-08-18Q2 2017Delårsrapport januari-juni
2017-05-10ÅR 2016Årsredovisning 2016

Kalender:

2017-11-14Q3 2017Delårsrapport januari-september