Investerare

Här finns Inteas finansiella rapporter att hämta:

2018-05-09ÅR 2017Årsredovisning 2017
2018-05-07Q1 2018Delårsrapport januari - mars
2018-02-22Q4 2017Bokslutskommuniké
2017-11-14Q3 2017
Delårsrapport januari - september
2017-08-18Q2 2017Delårsrapport januari - juni
2017-05-10ÅR 2016Årsredovisning 2016

Kalender:

2018-07-13Q2 2018Delårsrapport januari - juli
2018-11-07Q3 2018Delårsrapport januari - september