Utveckling av Inteas befintligt fastighetsbestånd sker kontinuerligt tillsammans med våra hyresgäster, vi ser detta som ett viktigt komplement till att växa genom förvärv. Genom att arbeta nära sina hyresgäster är det möjligt att i tidiga skeden initiera processer för att kunna skapa nya ytor och möta hyresgästernas behov och önskemål.

Intea har byggt upp ett starkt team med bred erfarenhet som driver fastighets- och projektutvecklingen i bolaget. Genom att nära samarbete med de tilltänkta hyresgästerna arbetar vi tillsammans för att ta fram nya objekt. En del av utvecklingsarbetet handlar om att förädla det befintliga beståndet. Arbetet kan innefatta allt ifrån att bygga om befintliga lokaler för ny verksamhet till att bygga nya fastigheter.

Fastighetsutvecklingsarbetet i Intea präglas av riskminimering, samtliga utvecklingsprojekt drivs på initiativ från den tilltänkte hyresgästen. Innan större kostnader läggs ner i ett projekt ingås projekteringsavtal med den tilltänkte hyresgästen. Intea arbetar idag med projekt uppgående till 80 420 kvm spritt över hela landet, till höger presenteras ett urval av våra pågående projekt.

Ort Hyresgäst Verksamhet Kvm Färdigställande
Halmstad Halmstad Högskola Utbildningslokaler 10 500 sommaren 2020
Östersund Folkhälsomyndigheten Kontor och arkiv 2 750 sommaren 2020
Linköping Polismyndigheten Nationellt Forensiskt Centrum 3 600 hösten 2020
Kalmar Linnéuniversitetet, etapp 2 Utbildningslokaler 20 800 hösten 2020
Örebro Samhällsgemensam Ledningscentral Polis, räddningstjänst mm 11 600 våren 2023
Kristianstad Polismyndigheten Polishus 18 600 sommaren 2024
Kristianstad Högskolan i Kristianstad Utbildningslokaler 30 000 2024
97 850
Högskolan i Halmstad

I Halmstad har vi ett pågående projekt för Högskolan där vi bygger om och utvecklar en äldre industrilokal till utbildningslokaler. Inflyttningen beräknas till 2020 och lokalytan omfattar 10 500 kvm.

Linnéuniversitetet, Kalmar

I Kalmar uppförs den sista byggnaden med utbildningslokaler för Linnéuniversitetet. Den första etappen av totalt tre tillträdes i november 2018 och etapp 2 och 3 beräknas till 2020. Fastigheten uppgår till en yta om 37 800 kvm.

Samhällsgemensam ledningscentral, Örebro

I Örebro uppför och äger Intea den kommande samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen, som även inrymmer stabsrum och utbildningslokaler. Polismyndigheten har ingått ett 15-årigt hyresavtal för anläggningen, som omfattar 11 600 kvm.