Utveckling av befintligt fastighetsbestånd sker kontinuerligt tillsammans med våra hyresgäster. Förändringar av hyresgästernas verksamhet leder till ett förändrat lokalbehov och kan kräva anpassningar eller utvidgning av lokalerna. Nära dialog med hyresgästen genom personal på plats är en viktig förutsättning för att kunna följa upp behoven och för att i god tid planera för effektiva lösningar.

Fastighetsutveckling av nya projekt sker ofta tillsammans med den blivande hyresgästen. Möjligheten att arbeta nära ihop – hyresgäst och fastighetsägare – för att ta fram nya objekt är ett bra exempel hur man kan förena två parters gemensamma mål att skapa en byggnad som hyresgästen trivs i och som är effektiv att förvalta för hyresvärden. Båda parter kan hjälpas åt att skapa ett objekt som är väl fungerande och hållbart över tid, vilket är bra både för projektets ekonomi och för miljön.

Intea har under året fokuserat på att bygga upp både en organisation och en projektportfölj. Att utveckla samhällsfastigheter från grunden är vanligtvis en långsam process som kräver specialkompetens och kunskap om hyresgästens verksamhet och behov. Om man som bolag inte har inriktning på köp och försäljning utan har en affärsidé som går ut på att äga och förvalta fastigheter över lång tid så blir arbetet med denna typ av projekt ett bra komplement till uppbyggnad av portföljen genom förvärv.

Idag driver Intea projekt innefattande ny- och ombyggnationer med en sammanlagd yta om drygt 100 000 kvm. Projekten bedrivs på olika håll i landet och varierar i storlek från några hundra kvadratmeter till 10 000-tals kvadratmeter. Projektorganisationen består av sex personer med erfarenhet av fastighetsutveckling i olika faser och av olika slag. Intea arbetar över hela landet med att identifiera nya intressanta projektmöjligheter.

Ort Hyresgäst Verksamhet Yta (kvm) Färdigställande
Östersund Naturvårdsverket, mfl Kontor 760 våren 2019
Östersund Mittuniversitetet Utbildningslokaler 2 700 sommaren 2019
Halmstad Halmstad högskola Utbildningslokaler 10 500 sommaren 2020
Linköping Polismyndigheten Nationellt forensiskt centrum 3 600 sommar 2020
Kalmar Linnéuniversitetet Utbildningslokaler 37 800 hösten 2020
Örebro Polismyndigheten Samhällsgemensam ledningscentral 12 500 hösten 2022
67 860