Håkan SandbergOrdförande
Andra uppdrag:
Handelsbanken AB, olika styrelser inom Handelsbankenkoncernen (styrelseledamot).
Mattias Grahn
Andra uppdrag:
Head of Saab Pension Fund, styrelseledamot i Svenska Pensionsstiftelsers Förening och Fastighets AB Järfälla Veddesta.
Caesar Åfors
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Länsförsäkringar Södermanland och Länsförsäkringar AB samt styrelseledamot i Lansa AB och CRK Forest Management AB.
Magnus Jarlén
Andra uppdrag:
VD Volvo Stiftelseförvaltning, styrelseledamot Vacse AB
Henrik Lindekrantz
Andra uppdrag:
VD i Intea Fastigheter AB