Intea AB fortsätter att växa – vi hälsar Henrik Olsson varmt välkommen till teamet.

Henrik anslöt till Intea AB i juni 2019 och kommer att arbeta med förvaltningsfrågor och affärsutveckling samt ingå i bolagets ledningsgrupp. Han kommer närmast från en roll som Regionchef för Skanskas bostadsrättsutveckling i Stockholm. Under sina 17 år på Skanska har Henrik haft flertalet ledande befattningar såsom Marknadsområdeschef med ansvar för uppbyggnad av Skanskas kommersiella projektutveckling i västra Sverige, Transaktionschef, Marknadschef, förvaltningsansvarig samt verkat ledamot i styrelser inom Skanskas intressebolag. Henrik har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz eller Christian Haglund.
Kontaktuppgifter finns på: http://www.intea.se/medarbetare/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2019 till 7,1 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se