Intea har ingått hyresavtal med Folkhälsomyndigheten avseende ombyggda aktivitetsbaserade lokaler på Campusområdet i Östersund. Avtalet löper på 6 år med planerad inflyttning sommaren 2020.

Kontraktet omfattar 2 750 kvm kontorsyta med ett hyresvärde om 4,7 mkr per år. Lokalerna kommer att anpassas till Folkhälsomyndighetens ställda krav utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Fokus har bland annat lagts på att skapa flexibla kontorslokaler vilket ger möjlighet till fler naturliga möten. Planeringsfasen har även fokuserat på tekniska lösningar som underlättar för digitala möten genom skapandet av videokonferensrum.

”Folkhälsomyndigheten är mycket positiva till processen och samarbetet som lett fram till hyresavtalet. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av Intea som hyresvärd och ser fram emot de lokalanpassningar som ska göras för att uppnå vårt aktivitetsbaserade arbetssätt”, säger Andreas Göransson, Facility Manager, på Folkhälsomyndigheten.

Jerker Häggström, vd Intea Östersund, instämmer med Andreas Göransson. ”Arbetet inför signeringen av hyresavtalet har genomsyrats av en kreativ och effektiv dialog att tillsammans skapa över tid hållbara kontorslokaler. Vi ser fram emot att få välkomna Folkhälsomyndigheten i sina nya lokaler sommaren 2020”.

 

För ytterligare information, kontakta:
Jerker Häggström, vd Intea Östersund, 0701 32 19 00
Johanna Blom, PR och kommunikation Intea, 0760 08 49 59

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se