Intea och Polismyndigheten har tecknat ett 6-årigt hyresavtal avseende 350 kvm lokaler på Garnisonsområdet i Linköping.

Lokalen är ett komplement till Polisens övriga förhyrningar på området, som i dagsläget uppgår till drygt 40 000 kvm lokalyta. Det utökade behovet har uppstått utifrån Polisens fortsatta expansion.

”Intea är måna om att alltid kunna tillgodose hyresgästers behov. Det passade därför utmärkt att erbjuda Polisen större verksamhetslokaler på området när den aktuella hyreslokalen blev vakant”, säger Johan Elwing, vd Intea Garnisonen.

 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Elwing, vd Intea Garnisonen, 0703 47 47 37
Johanna Blom, PR och kommunikation Intea, 0760 08 49 59

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2019 till 9,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se