I början på mars förstärktes Inteas ekonomi- och analysfunktion med en redovisningsassistent. Vi hälsar Randeep Mann varmt välkommen till teamet.

Randeep kommer närmast från Einar Mattsson AB där hon bland annat arbetat med årsbokslut och upprättande av årsredovisningar. Hon har dessförinnan arbetat som ekonomiassistent på Vasakronan. Randeep har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.


För ytterligare information, kontakta:
Johanna Blom, PR och kommunikation Intea, 0760 08 49 59
Ulrika Grewe Ståhl, ekonomichef Intea, 0706 66 08 64

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se