Polismyndigheten utökar förhyrningen med 450 kvm i polishuset i Norrtälje. Genom det nya hyresavtalet som löper till mars 2023 disponerar polisen hela byggnaden med en total yta om ca 6 200 kvm.

Polismyndigheten har funnits i huset sedan 80-talet och är nu ensam hyresgäst. Verksamheten har växt kontinuerligt och detta ställer krav på ytterligare lokalytor. De nya ytor som nu tas i anspråk ska främst användas för kontor och annan polisiär verksamhet. Fastigheten Tullen 6 förvärvades av Intea Fastigheter AB (publ) i september 2018.

”Genom att polisen nu hyr hela huset ger detta oss en mycket bättre möjlighet att tillsammans fortsätta att utveckla huset och därmed kunna möta de framtida behov som finns” säger Mikael Drozdjibob, ansvarig förvaltare på Intea.

 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Drozdjibob, Förvaltare Intea, 0708 12 58 28
Johanna Blom, PR och kommunikation Intea, 0760 08 49 59

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se