Valberedningen föreslår Kristina Alvendal som ny styrelseledamot i Intea Fastigheter AB (publ)

Kristina Alvendal är bland annat före detta Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad. Hon har varit verksam i fastighetsbranschen under många år och har en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och arbete med projekt i tidiga faser. Tidigare befattningar inkluderar bland annat VD för Airport City Stockholm och etableringschef för Lidl Sverige. Kristina driver sedan fem år tillbaka eget bolag inom strategisk fastighetsutveckling.

”Intea har på kort tid etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom social infrastruktur. En utvidgning och förstärkning av styrelsen är ett naturligt steg i den fortsatta utvecklingen av bolaget och vi är därför mycket glada över att kunna föreslå Kristina som ny styrelseledamot. Hennes erfarenhet från arbetet som borgarråd och med strategisk fastighetsutveckling kommer att bli ett värdefullt komplement i styrelsearbetet” säger valberedningens ordförande Stefan Nilsson.

Valberedningens förslag inkluderar omval av styrelseledamöterna Håkan Sandberg (ordförande), Magnus Jarlén, Mattias Grahn, Caesar Åfors och Henrik Lindekrantz.

Aktieägare kommer att rösta om valberedningens förslag på Inteas årsstämma, som kommer att hållas den 12 maj 2020 i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Nilsson, orförande i valberedningen för Intea Fastigheter AB (publ), 070-225 91 04
Håkan Sandberg, styrelseordförande i Intea Fastigheter AB (publ), 070-659 36 50

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se