Intea Fastigheter AB (publ) emitterade under gårdagen två icke säkerställda obligationer om sammanlagt 1 250 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program.

Den ena obligationen har en löptid om tre år med en rörlig ränta om STIBOR + 1,22 procent och den andra har fem års löptid med en rörlig ränta om STIBOR + 1,55 procent. Emissionen var övertecknad och den totala orderboken översteg 2,1 miljarder kronor.

Lånen stärker Inteas finansiella flexibilitet och kommer att användas till pågående projekt och förvärv. Intea har fyra utestående obligationer med en total volym om 3,05 miljarder kronor med förfall åren 2021, 2022, 2023 och 2025.

”Det är tillfredsställande att få ett sådant varmt mottagande på marknaden. Intresset för Intea som emittent är mycket starkt och det är tydligt att investerarna uppskattar stabilitet och förutsägbarhet i turbulenta tider”, säger Christian Haglund, Intea.

Intea erhöll i maj det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter från Nordic Credit Rating AS. Samtidigt erhölls även det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.

Transaktionen arrangerades av Danske Bank och Nordea och obligationerna kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Se mer information om Inteas obligationer och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationer-och-certifikat/.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, 0733 80 81 23
Mattias Nuay, 0724 54 08 84

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2020 till 9,8 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se