Intea hälsar Eva Bång varmt välkommen!

I rollen som CFO kommer Eva att leda bolagets finans-, ekonomi- och analysfunktion och fortsätta arbetet med att utveckla bolagets finansiella strategi inom förvärvs- och projektutveckling. Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Eva har mångårig erfarenhet från fastighets- och finansbranschen och kommer närmast från finansbolaget Catella där hon varit verksam som interim-CFO. Dessförinnan arbetade hon på IKEA i Nederländerna, som global CFO för Ingka Centres (2016-2019). Innan dess var hon i rollen som CFO och vVD på Hemsö Fastighets AB (2011-2016) en av de ansvariga för detta bolags utvecklingsresa.

Eva har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och tillträder sin tjänst den 1 december.

”Det känns spännande att få jobba tillsammans med Eva vars kunskaper och erfarenheter jag hyser mycket stor respekt för. Vi är övertygade om att hennes breda kompetens och branschkunskap kommer att utgöra en värdefull tillgång i bolagets fortsatta tillväxtresa.”, säger Christian Haglund, huvudägare och medgrundare av Intea.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, VD Intea AB, 0733 24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2020 till 10,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Intea Fastigheter AB (publ) har anlitat Intea AB som rådgivare för att bistå i dess centrala förvaltning och fastighetsutveckling. Läs mer på www.intea.se