Intea Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Akademiska Hus AB om att förvärva Malmö universitets portalbyggnad Niagara i Malmö samt Campus Kristianstad med Högskolan Kristianstad som hyresgäst. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54 700 kvm och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,6 miljarder kronor.

Affären omfattar fastigheterna Niagara 2 i Malmö och Näsby 34:24 i Kristianstad. Den uthyrningsbara ytan i Malmö är 21 300 kvm och i Kristianstad är ytan 33 400 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till 102,3 mkr per år varav Malmö universitet svarar för 58,4 mkr och Högskolan Kristianstad för 43,8 mkr. 99,0 procent av hyresintäkterna kommer från offentliga hyresgäster och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen är 4,5 år. Tillträde av affären är satt till den 15 mars 2021.

”Vi har fått en unik möjlighet att förvärva två verkligt fina objekt från Akademiska Hus som har en gedigen erfarenhet och kunskap av att äga och förvalta denna typ av fastigheter. Niagara är ett av Malmös främsta landmärken och det är en ära att få ta över vårdnaden av en sådan klenod”, säger Charlotta Wallman Hörlin, Intea.

”Intea är en etablerad aktör inom segmentet samhällsfastigheter och har ett långsiktigt intresse av att förvalta och utveckla fastigheterna åt våra nuvarande hyresgäster. Vi är mycket nöjda med överenskommelsen”, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Fastigheten Niagara 2 uppfördes 2015 och är centralt belägen i Västra hamnen i Malmö. Områdets attraktiva läge mellan stadskärnan och havet invid centralstationen har bidragit till att skapa en eftertraktad plats för både boende och arbete. Byggnaden innehåller undervisnings- och administrationslokaler för Malmö universitet tillsammans med en restaurang, café och ett underjordiskt garage. Huset är uppdelat på tre byggnadskroppar med som högst 12 våningar. Byggnaden är certifierad som Miljöbyggnad med nivå Silver.

Fastigheten Näsby 34:24 består av 22 byggnader och är belägen strax norr om stadskärnan i Kristianstad, 1,8 km från centralstationen. Området har sedan 1920 hyst det Norra Skånska regementet (P6) och sedan nedläggningen 1995 har det tagits över av Högskolan Kristianstad. Högskolan har sedan tidigare aviserat sin avsikt att flytta till nyuppförda och mer centrala lokaler i samarbete med Intea som långsiktig hyresvärd.

”Campus-området är ett väldigt fint område i en stad som vi sedan ett par år tillbaka är mycket aktiva i. Det är en stor fördel att kunna lära känna högskolan och dess behov tidigt i processen med att skapa nya lokaler. Vi kan också på ett smidigt och bra sätt underlätta för en framtida flytt, vilken ännu ligger ett antal år bort”, säger Peter Jacobsson, Intea.

Utöver projektet att utveckla nya lokaler för högskolan, så driver Intea bygget av Kristianstads nya rättscentrum om 34 700 kvm. Detta består av ett polishus och häkte samt lokaler för åklagare och andra delar av Kriminalvården. Det nya rättscentrumet beräknas stå klart sommaren 2024.

Fotograf: Werner Nystrand


För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733-24 50 25
Peter Jacobsson, projektchef, 0733-75 56 10

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se