Intea hälsar Jesper Widforss varmt välkommen!

I början av mars förstärktes Inteas projektavdelning med Jesper Widforss i rollen som byggprojektledare. Han kommer att arbeta med Inteas nybyggnadsprojekt och ombyggnationer från Inteas kontor i Linköping.

Jesper kommer närmast från Sjöfartsverket där han arbetat med produktion, besiktningar och underhåll av bland annat fyrar. Dessförinnan har han arbetat på Länsstyrelsen i Jönköping med samhällsplanering. Jesper är utbildad byggnadsingenjör med inriktning mot byggnadsutformning och arkitektur.

”Behovet av kompetenta och engagerade medarbetare blir allt större i takt med att bolaget växer. Vi är därför mycket glada över rekryteringen av Jesper som vi är övertygade om kommer att passa bra in i teamet och bidra till det fortsatta utvecklandet av beståndet,” säger Johan Elwing, VD Intea Garnisonen.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Elwing, VD Intea Garnisonen, 0703-47 47 37
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Intea Fastigheter AB (publ) har anlitat Intea AB som rådigare för att bistå i dess centrala förvaltning och fastighetsutveckling. Läs mer på www.intea.se