Vi hälsar Lisa Ek varmt välkommen till bolagets ekonomi- och analysavdelning.   

I början av juni förstärktes Inteas ekonomi- och analysavdelning med Lisa Ek i rollen som controller. Lisa kommer att ansvara för arbetet med analys, uppföljning av bolagets övergripande resultat, budget och investeringar samt leda prognosarbetet. Hon kommer även att vara delaktig i den interna och externa rapporteringen.

Lisa kommer närmast som controller från HSB, där hon tidigare även har arbetat som biträdande förvaltare. Lisa har en kandidatexamen inom Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling från Kungliga Tekniska Högskolan.

”Intea har växt kraftigt på flera orter det senaste året vilket gör att vi måste stärka vår centrala ekonomi- och analysavdelning. Lisa är ett välkommet tillskott, vi hälsar henne varmt välkommen!”, säger Eva Bång, CFO Intea.


För ytterligare information, kontakta:
Eva Bång, CFO, 0702-20 14 69
Charlotta Wallman Hörlin, vd Intea AB, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2021 till 13,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se