Intea och Trafikverket har tecknat hyresavtal avseende 1 165 kvm kontors- och utbildningslokaler på högskoleområdet i Halmstad.

Lokalerna som tidigare varit vakanta ligger i fastigheten Fanan 51 och ingick i det större bestånd som Intea förvärvade i slutet av 2020. Avtalet är sexårigt och genererar ett hyresvärde om 1,8 mkr per år.

”Intea har växt kraftigt i Halmstad det senaste året genom både projekt och förvärvet i vintras. Vi har nyligen etablerat en förvaltningsorganisation invid högskolans entré för att kunna ge våra hyresgäster bästa möjliga service. Med allt som är på gång i området nu, så det känns extra roligt att även kunna välkomna Trafikverket hit”, säger Peter Jacobsson, projektchef på Intea.

Som ett steg i Inteas hållbarhetsarbete har byggnaden succesivt förberetts för att förses med energibesparande teknik för styrning av ventilation och belysning, ett arbete som kommer fortsätta under året. Inflyttning är beräknad till mars 2022.


För ytterligare information, kontakta:
Peter Jacobsson, projektchef, 0733 75 56 10
Johanna Apell, PR och kommunikation, 0760 08 49 59

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2021 till 13,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se