Intea och Polismyndigheten har ingått ett projekteringsavtal för att utreda en byggnation av ett nytt polishus i Strömstad.

Det nya polishuset planeras i den nordöstra delen av staden intill räddningstjänstens lokaler vid Ringvägen. Den uthyrningsbara ytan beräknas uppgå till omkring 3 700 kvm innefattande bl a arbetsytor, reception, arrest, tränings- och omklädningsytor, matsal samt garage för ca 30 fordon. Produktionen väntas starta under 2023 med inflyttning under sommaren 2025.

Idag arbetar ca 45 personer inom polisen i Strömstad, en siffra som väntas växa till drygt 60 när det nya huset står klart. Byggnaden kommer att uppföras med stort fokus på hållbarhet och målsättningen är att den ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

”Ett nytt polishus i Strömstad har varit uppe för diskussion i flera år, och det är säkert tillfredställande för alla att vi nu är igång med arbetet. Polisens behov har som bekant vuxit och det kommer att bli ett stort polishus relativt stadens storlek”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.


För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef, 0708 35 96 80

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2021 till 13,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se