Den 17 januari 2022 stod det klart att den detaljplan som i december 2021 antogs av kommunfullmäktige i Göteborg Stad för vård och forskning vid Per Dubbsgatan har vunnit laga kraft. Detta är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av Sahlgrenska Life – en av Nordens största satsningar inom life science.

Sahlgrenska Life omfattar byggnation av tre nya huskroppar, där hus 2 och 3 utvecklas av Vitartes tillsammans med Intea, där Intea kommer att vara långsiktig ägare och förvaltare. Tänkta hyresgäster är bland andra Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Inteas del av projektet uppgår till ca 50 000 kvm uthyrbar area.

Hus 2 ska binda samman Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Göteborgs universitets medicinska fakultet Sahlgrenska akademin och kommer att innehålla translationella forskningsmiljöer och regional laboratoriemedicin. Hus 3 ska uppföras på Medicinareberget och kommer bland annat att innehålla utbildningslokaler, kliniskt färdighetscentrum, tandvård och odontologi.

”För att möjliggöra Sahlgrenska Life krävs utvecklande och specialiserade miljöer på en central plats. Byggnader för sjukvård och forskning är en del av Inteas kärnverksamhet och därför är det extra roligt att få möjlighet att vara med och utveckla ett av Nordens främsta centrum för världsledande forskning, vård, utbildning och innovation i Göteborg. Vi ser fram emot det vidare projekteringsarbetet”, säger Peter Jacobsson, projektchef på Intea.

Byggstart planeras till 2023 och de första byggnaderna beräknas stå klara för inflyttning 2027.

Bild: Sweco/Arkitema


För ytterligare information, kontakta:
Peter Jacobsson, projektchef Intea, 0733 375 56 10

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 30 september 2021 till 14,6 miljarder kronor med en uthyrbaryta om 417 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se