Intea och Polismyndigheten har ingått projekteringsavtal och inleder arbetet med att skapa ett nytt polishus i Arninge, Täby kommun.

Det nya polishuset planeras på del av fastigheterna Arninge 4:19 och Rönninge 3:5 och den uthyrningsbara arean beräknas uppgå till cirka 7 500 kvm. Nu ska arbetet med att detaljplanelägga marken tillsammans med kommunen påbörjas.

”Polishuset i Täby är ett av flera spännande projekt mellan Intea och Polismyndigheten. Vi är stolta över att vara med och bidra till att polisens behov av nya verksamhetslokaler tillgodoses”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

”Jag tillsammans med mina kollegor ser fram emot att så småningom flytta in i nya moderna lokaler med större ytor som är anpassade efter våra verksamhetsbehov. I ett nytt polishus beläget mitt i lokalpolisområde Södra Roslagen, med direkt närhet till livsnerven E18, får vi de bästa förutsättningarna för att möta dagens och framtidens utmaningar i alla våra fem kommuner”, säger Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen.

 

För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef, 0708-35 96 80

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 31 december 2021 till 17,8 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 454 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se.