Genom förvärvet i januari i år har Inteas bestånd i Halmstad vuxit till att omfatta närmare 80 000 kvm. Som ett första steg i att etablera en egen lokal förvaltningsorganisation ansluter nu två erfarna krafter i form av Mona Magnusson och Ola Larsson.

Den 4 januari 2021 tillträdde Intea tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad: Fanborgen 3 samt två delar av Fanan 39. I och med det nya förvärvet så uppgår beståndet i staden till åtta fastigheter med en sammanlagd yta om 78 100 kvm och med ca 20 000 kvm byggrätter.

Inteas strategi är att jobba decentraliserat genom lokala förvaltningsorganisationer med egen personal och stort självbestämmande. Detta innebär många fördelar i form av engagemang, kvalitetsmedvetenhet, snabbare beslutsvägar och en närmare relation med hyresgästerna. Halmstad blir Inteas femte ort med förvaltningsbolag vid sidan av Linköping, Östersund, Vänersborg och Kalmar.

”Vi välkomnar Mona och Ola som kommer att bidra med stor erfarenhet och god stämning. I Halmstad finns nu den kritiska massan för att förvalta med egen personal och nästa steg blir att rekrytera en ansvarig chef. Med personliga relationer till hyresgästerna och en daglig närvaro i husen uppnår vi en högre kvalitet i förvaltningen och kan fortsätta att utveckla området”, säger Henrik Olsson, förvaltningschef på Intea

Mona kommer att arbeta med uthyrningar, omförhandlingar och hyresgästanpassningar. Hon kommer även att ansvara för den dagliga kundkontakten och ha hand om administrativa uppgifter som uppstår kring förvaltningen i området. Ola har tidigare arbetat i området och har en gedigen erfarenhet av drift och skötsel av byggnaderna. I sin roll som driftansvarig kommer Ola även medverka till ett fortsatt hållbarhetsfokus inom den tekniska förvaltningen.

”Genom förvärv och egen projektutveckling växer vi kraftigt på flera orter i landet. Just nu håller vi på att bygga upp nya organisationer i Halmstad och Kristianstad, där vi sedan årsskiftet adderat betydande volym”, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea.

Mona och Ola tillträder sina anställningar i maj 2021.


For further information, please contact:
Henrik Olsson, förvaltningschef, 0706-78 70 71
Charlotta Wallman Hörlin, Chief Operating Officer, +46 (0)733-24 50 25

About Intea
Intea Fastigheter AB (publ) was founded in 2015 with a focus on long-term active ownership of social infrastructure. Its property portfolio amounted to SEK 10.2 billion as of 31 December 2020. The portfolio consists of projects and properties with public-sector tenants in segments such as justice, higher education and health care. Intea Fastigheter AB (publ) is financed by Swedish institutional capital. Find out more at www.intea.se www.intea.se