Intea har ingått ett 8-årigt hyresavtal med Jämtlands Gymnasieförbund omfattande cirka 2 100 kvm på Campusområdet i Östersund.

Den kontrakterade årshyran för förhyrningen uppgår till cirka 2,2 mkr och avtalet löper till det tredje kvartalet 2029. Jämtlands Gymnasieförbund har varit hyresgäst i lokalerna sedan 2012 och väljer i och med det nya avtalet att stanna kvar på området i ytterligare 8 år.

I lokalerna kommer Jämtlands Gymnasieförbund att bedriva en nystartad gymnasieutbildning för elever i behov av ett mindre sammanhang, större flexibilitet och tydligare struktur. Målet är att en högre andel elever i länet ska få sina utbildningsbehov tillgodosedda och uppleva skolan som meningsfull.

”Det är ett gott betyg för oss som hyresvärd att Jämtlands Gymnasieförbund väljer att förlägga sin verksamhet på vårt område. Viss renovering och anpassning av byggnaden har skett, med fokus på att arbeta bort den traditionella skolmiljön”, säger Jerker Häggström, VD på Intea i Östersund.


For further information, please contact:

Jerker Häggström, VD Intea Östersund AB, 0701-32 19 00
Henrik Lindekrantz, VD Intea Fastigheter AB (publ), 0732-08 81 02

About Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 30 september 2021 till 14,6 miljarder kronor med en uthyrbaryta om 417 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se