Intea och Halmstad kommun har ingått ett 5-årigt hyresavtal avseende verksamhetsanpassade kontorslokaler om cirka 4 600 kvm på Larsfridsområdet i Halmstad.

Halmstad kommun har varit hyresgäst på området i andra lokaler sedan 2015 och väljer i och med det nya hyresavtalet att utöka förhyrningen med 1 100 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 6,8 mkr (tidigare 5,3 mkr) och avtalet löper till slutet av det fjärde kvartalet år 2027. Förhyrningen omfattar delar av fastigheten Fanan 66, belägen på Linjegatan 8–10. I lokalerna, som idag är vakanta, kommer kommunal vuxenutbildning att bedrivas.

”Det är glädjande och positivt för området att Halmstad kommun väljer att utöka förhyrningen och stanna kvar på området i ytterligare fem år. Nu väntar renovering och anpassning av lokalerna”, säger Johanna Tideman, platschef Intea Halmstad.

Inflyttning är beräknad till årsskiftet 2022/2023.