Linda Schuur har blivit utsedd till hållbarhetschef för Intea och kommer att tillträda tjänsten den första oktober. I den nyinrättade rollen kommer Linda att leda utvecklingen av företagets strategi för att minska klimatavtrycket både under byggnation och i förvaltning. Hon får också ansvar för att koordinera Inteas arkitektur och arbetet med att skapa hållbara stadsrum samt kommer vara en del av bolagets ledningsgrupp.

”Vi har en hög ambitionsnivå och redan idag miljöcertifierar Intea alla nya byggnader. Vi har för avsikt att växla upp vårt arbete genom att få in än mer miljötänk tidigt i våra processer och jobba fokuserat med våra innovationer”, säger Henrik Lindekrantz, vd och grundare av Intea.

Linda har en bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen både i Sverige och internationellt i roller såsom arkitekt, affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig. Hon har en masterexamen i arkitektur från Chalmers Tekniska högskola. Linda har tidigare varit verksam som konsult och hållbarhetsstrateg på SURE Studio. Dessförinnan hade hon en roll som hållbarhetsansvarig affärsutvecklare på Serneke.

”Jag vill förstärka Inteas positiva kraft till att bidra till ett bättre samhälle. Vid nybyggnation är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om både sociala frågor såväl som minskat klimatavtryck och ökat återbruk för att skapa attraktiva byggnader och stadsdelar. Inteas driv och vilja att bidra både med kultur, konst och arkitektur och dessutom jobba med miljöfrågor finner jag otroligt inspirerande”, säger Linda Schuur.