Den 17 januari 2022 stod det klart att den detaljplan som i december 2021 antogs av kommunfullmäktige i Göteborg Stad för vård och forskning vid Per Dubbsgatan har vunnit laga kraft. Detta är ytterligare ett viktigt steg i förverkligandet av Sahlgrenska Life – en av Nordens största satsningar inom life science.

Sahlgrenska Life omfattar byggnation av tre nya huskroppar, där hus 2 och 3 utvecklas av Vitartes tillsammans med Intea, där Intea kommer att vara långsiktig ägare och förvaltare. Tänkta hyresgäster är bland andra Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Inteas del av projektet uppgår till ca 50 000 kvm uthyrbar area.

Hus 2 ska binda samman Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Göteborgs universitets medicinska fakultet Sahlgrenska akademin och kommer att innehålla translationella forskningsmiljöer och regional laboratoriemedicin. Hus 3 ska uppföras på Medicinareberget och kommer bland annat att innehålla utbildningslokaler, kliniskt färdighetscentrum, tandvård och odontologi.

”För att möjliggöra Sahlgrenska Life krävs utvecklande och specialiserade miljöer på en central plats. Byggnader för sjukvård och forskning är en del av Inteas kärnverksamhet och därför är det extra roligt att få möjlighet att vara med och utveckla ett av Nordens främsta centrum för världsledande forskning, vård, utbildning och innovation i Göteborg. Vi ser fram emot det vidare projekteringsarbetet”, säger Peter Jacobsson, projektchef på Intea.

Byggstart planeras till 2023 och de första byggnaderna beräknas stå klara för inflyttning 2027. 

Bild: Sweco/Arkitema