Intea Fastigheter AB (publ) har ingått avtal om att förvärva 57 procent av aktierna i Kalkstenen Fastighets AB. Bolaget är ägare till fastigheterna Stora Mörke 18 och Ringaren 6 i Skövde där Högskolan i Skövde är största hyresgäst.

Den sammanlagda uthyrningsbara arean för de två fastigheterna uppgår till cirka 27 700 kvm. Fastigheterna är belägna strax norr om resecentrum och innefattar förutom Högskolans lokaler även kommunens innovationscentrum ”Science Park Skövde”.

Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent varav andelen offentliga hyresgäster utgör 98,5 procent. Hyresvärdet uppgår till totalt 42,3 mkr per år och den genomsnittliga kontraktstiden för hyresavtalen uppgår till 3,6 år.

Tillträde sker den 30 september 2022. Parterna har valt att inte kommunicera köpeskillingen.