Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat obligationer om 250 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program.

Obligationer om 250 miljoner kronor har emitterats med förfall 2023 och utgör en del av obligationslån 2020/23 (ISIN SE0013359809) som därmed uppgår till sammanlagt 1,35 miljarder kronor. Obligationerna emitterades till kurs 100,94 vilket motsvarar 0,67 procent plus 3 månaders STIBOR.

Emissionslikviden kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.

Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationer-och-certifikat/.