Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat ett obligationslån om 300 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program.

Obligationslånet, med en rörlig ränta om 0,67 procent plus 3 månaders STIBOR, har två års löptid med förfall februari 2024. Totalt har Intea sex utestående obligationslån med en total volym om 5 300 miljoner kronor med löpande förfall åren 2022-2026.
 
Transaktionen arrangerades av Nordea och obligationslånet kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Emissionslikviden kommer att användas till bolagets löpande verksamhet.
 
Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationslan-och-certifikat/.