Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat 600 miljoner kronor i obligationslån inom ramen för ett utökat MTN program.

Obligationslånet löper i fem år med en rörlig ränta om STIBOR + 0,98 procent. Totalt har Intea fem utestående obligationslån med en total volym om 3 650 miljoner kronor med löpande förfall åren 2022-2026.

Bolaget har också utökat ramen för sitt MTN-program för obligationsupplåning från fem till åtta miljarder kronor. Det nya grundprospektet daterat 7 oktober 2021 ersätter tidigare grundprospekt daterat 13 augusti 2020. Det uppdaterade prospektet finns tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se och på Inteas webbplats www.intea.se.

Intea innehar det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter, samt det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+, från Nordic Credit Rating AS. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.

Transaktionen arrangerades av Danske Bank och obligationen kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. Se mer information om Inteas obligationslån och företagscertifikat på https://www.intea.se/obligationer-och-certifikat/.