Pressmeddelande 19 oktober 2021
Intea och Amerikanska gymnasiet har ingått ett tioårigt hyresavtal avseende 2 800 kvm utbildningslokaler på högskoleområdet i Halmstad.

Lokalerna har tidigare använts av Högskolan i Halmstad som under förra sommaren flyttade ur de lokaler som nu förhyrs till Amerikanska gymnasiet till det nybyggda S-huset. Den befintliga utformningen uppfyller hyresgästens önskemål och krav. Förhyrningen omfattar hela fastigheten Fanan 60 som ligger längs Laholmsvägen. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till 5,6 mkr.

Amerikanska gymnasiet grundades 2015 och finns i Stockholm och Göteborg. Verksamheten i Halmstad kommer att starta augusti 2022 med mellan 100 och 150 elever. På tre till fyra års sikt är Amerikanska gymnasiets mål är att öka storleken upp till 350–400 elever genom vissa lokalanpassningar.

”Amerikanska gymnasiet har under två års tid aktivt letat efter en lämplig lokal med ett bra läge i Halmstad, så det känns väldigt roligt att de väljer att etablera sig i Inteas lokaler. Vi tror även att det blir ett positivt tillskott för området där många spännande projekt nu håller på att hända”, säger Johanna Tideman, platschef på Intea i Halmstad.