Intea har ingått ett 8-årigt hyresavtal med Jämtlands Gymnasieförbund omfattande cirka 2 100 kvm på Campusområdet i Östersund.

Den kontrakterade årshyran för förhyrningen uppgår till cirka 2,2 mkr och avtalet löper till det tredje kvartalet 2029. Jämtlands Gymnasieförbund har varit hyresgäst i lokalerna sedan 2012 och väljer i och med det nya avtalet att stanna kvar på området i ytterligare 8 år.

I lokalerna kommer Jämtlands Gymnasieförbund att bedriva en nystartad gymnasieutbildning för elever i behov av ett mindre sammanhang, större flexibilitet och tydligare struktur. Målet är att en högre andel elever i länet ska få sina utbildningsbehov tillgodosedda och uppleva skolan som meningsfull.

Det är ett gott betyg för oss som hyresvärd att Jämtlands Gymnasieförbund väljer att förlägga sin verksamhet på vårt område. Viss renovering och anpassning av byggnaden har skett, med fokus på att arbeta bort den traditionella skolmiljön, säger Jerker Häggström, VD på Intea i Östersund.