Idag den 6 maj 2022 återinvigs riksanstalten i Härnösand. Fastigheten Duvan 1 har genomgått en omfattande ombyggnation och inrymmer initialt 87 anstaltsplatser.

Anstalten uppfördes ursprungligen år 1861 och nyttjades fram till år 2009 då verksamheten lades ned. Intea och Kriminalvården har drivit projektet om att återöppna anstalten sedan i februari 2021. Kriminalvården kommer att disponera cirka 7 300 kvm i ett 15-årigt hyresavtal som löper till juli år 2037. Det årliga hyresvärdet uppgår till preliminärt 28,4 mkr.

”De nya platserna på Härnösandsanstalten utgör ett mycket välkommet tillskott till vår anstaltskapacitet”, säger Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

”Ombyggnationen av riksanstalten i Härnösand visar att det fungerar utmärkt att återställa befintliga byggnader istället för att bygga nytt. Tillsammans med Kriminalvården har vi på kort tid drivit detta projekt i hamn, med ett lyckat resultat”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef Intea.