Intea och Polismyndigheten har ingått projekteringsavtal och inleder arbetet med att skapa ett nytt polishus i Arninge, Täby kommun.

Det nya polishuset planeras på del av fastigheterna Arninge 4:19 och Rönninge 3:5 och den uthyrningsbara arean beräknas uppgå till cirka 7 500 kvm. Nu ska arbetet med att detaljplanelägga marken tillsammans med kommunen påbörjas.

”Polishuset i Täby är ett av flera spännande projekt mellan Intea och Polismyndigheten. Vi är stolta över att vara med och bidra till att polisens behov av nya verksamhetslokaler tillgodoses”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

”Jag tillsammans med mina kollegor ser fram emot att så småningom flytta in i nya moderna lokaler med större ytor som är anpassade efter våra verksamhetsbehov. I ett nytt polishus beläget mitt i lokalpolisområde Södra Roslagen, med direkt närhet till livsnerven E18, får vi de bästa förutsättningarna för att möta dagens och framtidens utmaningar i alla våra fem kommuner”, säger Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen.