Det står nu klart att det är NCC som har fått uppdraget att uppföra nya lokaler åt Kriminalvården i Inteas nya rättscentrum i Kristianstad.

Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för frivård och nationella transportenheten. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 15 300 kvm (17 600 kvm BTA). Planerad inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024. Den nya byggnaden uppförs med höga krav på arkitektur och med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

”Med detta projekt ska vi omvandla den gamla bangården längs med järnvägen till funktionell stadsmiljö. I och med Kriminalvårdens etablering på platsen skapar vi Sveriges modernaste rättscentrum”, säger Peter Jacobsson, projektchef Intea.

”NCC har stor erfarenhet av liknande projekt. Vår förhoppning är att vi ska kunna skriva ett entreprenadkontrakt senare i år och vi ser fram emot att tillsammans med Intea skapa ändamålsenliga lokaler till Kriminalvårdens verksamhet”, säger Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sverige.

Inteas nya rättscentrum kommer utöver lokaler åt Kriminalvården även omfatta lokaler åt Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, med tecknade hyresavtal om totalt 34 700 kvm.

Bild: Krook & Tjäder