Pernilla Ramslöv har lång erfarenhet som entreprenör och är grundare och VD för NOX Consulting AB, ett virtuellt...
Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 2 september 2021 fattades nedan angivna beslut...
2021-07-16 14:30 Delårsrapport januari - juni 2021 Regulatory MAR
Hyresintäkterna ökade med 45,6 procent och uppgick till 188,4 mkr (129,4) under kvartalet, varav 46,4 mkr kommer från...
2021-07-12 10:00 Nytt polishus i Strömstad
Det nya polishuset planeras i den nordöstra delen av staden intill räddningstjänstens lokaler vid Ringvägen. Den...
Vid de extra bolagsstämmor som hölls i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 30 juni 2021 fattades nedan...
Lokalerna som tidigare varit vakanta ligger i fastigheten Fanan 51 och ingick i det större bestånd som Intea förvärvade...
2021-06-17 15:51 Intea växer i Östersund
Det nya huset uppförs i den östra delen av området på befintlig byggrätt, strax intill Kronofogdemyndighetens...
2021-06-11 15:19 Intea på väg mot börsnotering Regulatory MAR
Arbetet med att förbereda bolaget inför en börsnotering har påbörjats vilket bland annat innefattar en översyn...
Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för frivård och nationella transportenheten...
Vid årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ) i Stockholm beslutades: Fastställande av räkenskaperna för...
2021-03-31 12:00 Årsredovisning 2020 Regulatory
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig. Denna information är sådan information...
2020-07-14 12:00 Delårsrapport januari - juni 2020 Regulatory
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Denna information är sådan...
Fastställande av räkenskaperna för 2019 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01...
Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen...
2020-04-03 12:00 Årsredovisning 2019 Regulatory
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig. Denna information är sådan information...
2019-07-17 12:00 Delårsrapport januari - juni 2019 Regulatory
Perioden i korthet Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga...
Fastställande av räkenskaperna för 2018 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01...
2019-04-12 12:00 Årsredovisning 2018 Regulatory
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på intea.se Denna information är...
Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen...
2018-07-13 12:00 Delårsrapport januari - juni 2018 Regulatory
I korthet: Väsentliga händelser under och efter kvartalet april till juni: Jämförelser angivna inom parentes avser...
Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för frivård och nationella transportenheten...
Perioden i korthet Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Väsentliga...
Den nya byggnaden som kallas Hus C kommer att uppföras på Garnisonsområdets norra del i kvarteret Skvadronen som vetter...
Den 4 januari 2021 tillträdde Intea tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad: Fanborgen 3 samt två delar...
Arbetet med den nya detaljplanen inleddes år 2017 och omfattar ett markområde om 30 000 kvm. Intea tog över stafettpinnen...
Totalt har Intea fem utestående obligationer med en total volym om 3 650 miljoner kronor med löpande förfall åren...
Affären omfattar fastigheterna Niagara 2 i Malmö och Näsby 34:24 i Kristianstad. Den uthyrningsbara ytan i Malmö...
2021-02-19 12:00 Bokslutskommuniké 2020
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. För ytterligare information...
Platsen för det nya polishuset är området Hälsobacken vid Öja invid den östra infarten till staden. Det...
Anstalten uppfördes ursprungligen år 1861 och nyttjades av Kriminalvården fram till år 2009 då verksamheten...