Ledningscentralen kommer att uppföras vid den norra infarten till Örebro i anslutning till väg E 20 och omfattar 11 600...
Uppförandet av de nya lokalerna åt Linnéuniversitet har pågått sedan februari 2016 och den sista etappen...
I korthet Väsentliga händelser under och efter kvartalet januari till september Jämförelser angivna inom parentes...
Fastigheten ligger centralt i Vänersborg, granne med det av Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes...
2018-09-18 14:30 Intea förvärvar projekt
Förvärvet omfattar kvarteret Herakles som består av fastigheterna Gävle Söder 69:3 och Gävle Söder...
Lokalerna har under sommaren anpassats efter hyresgästens behov och omfattar nu både undersöknings- och behandlingsrum...
Stefan Eriksson började på Intea den 20 augusti. Han kommer att ha ansvar för koncernredovisning och konsolidering. Tidigare...
2018-07-13 12:00 Delårsrapport januari - juni 2018 Regulatory
I korthet: Väsentliga händelser under och efter kvartalet april till juni: Jämförelser angivna inom parentes avser...
Fastigheten är centralt belägen i Norrtälje i direkt anslutning till stadskärnan. Byggnaden omfattar 6 166 kvm uthyrningsbar...
Den nya byggnaden uppförs i norra delen av området och omfattar en sammanlagt uthyrningsbar yta om 760 kvm. Drygt halva huset...
2018-07-13 12:00 Delårsrapport januari - juni 2018 Regulatory
I korthet: Väsentliga händelser under och efter kvartalet april till juni: Jämförelser angivna inom parentes avser...
2018-05-09 16:23 Årsredovisning 2017 Regulatory
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på intea.se För ytterligare information...
Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att finnas att tillgå hos Bolaget på Hamngatan 13, 6 tr. Stockholm...
Ledningscentralen kommer att uppföras vid den norra infarten till Örebro i anslutning till väg E 20 och omfattar 11 600...
Uppförandet av de nya lokalerna åt Linnéuniversitet har pågått sedan februari 2016 och den sista etappen...
I korthet Väsentliga händelser under och efter kvartalet januari till september Jämförelser angivna inom parentes...
Fastigheten ligger centralt i Vänersborg, granne med det av Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes...
2018-09-18 14:30 Intea förvärvar projekt
Förvärvet omfattar kvarteret Herakles som består av fastigheterna Gävle Söder 69:3 och Gävle Söder...
Lokalerna har under sommaren anpassats efter hyresgästens behov och omfattar nu både undersöknings- och behandlingsrum...
Stefan Eriksson började på Intea den 20 augusti. Han kommer att ha ansvar för koncernredovisning och konsolidering. Tidigare...
Fastigheten är centralt belägen i Norrtälje i direkt anslutning till stadskärnan. Byggnaden omfattar 6 166 kvm uthyrningsbar...
Den nya byggnaden uppförs i norra delen av området och omfattar en sammanlagt uthyrningsbar yta om 760 kvm. Drygt halva huset...
2018-05-30 12:00 Nytt hotell till Garnisonen
Anrika Livgrenadjärmässen AB som bedrivit fest- och konferensverksamhet på Garnisonen i Linköping i drygt 20-år...