Projektet, som såg sin början redan 2015, är nu fem år senare synligt för dem som passerar förbi på...
2020-12-11 13:21 Intea dubblar i Halmstad
Förvärvet omfattar fastigheterna Fanborgen 3 och två delar av Fanan 39. Hyresvärdet uppgår till 49,2 mkr och...
2020-12-01 12:00 Eva Bång ny CFO på Intea
I rollen som CFO kommer Eva att leda bolagets finans-, ekonomi- och analysfunktion och fortsätta arbetet med att utveckla bolagets...
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. För ytterligare information...
Det nya häktet kommer att utgöra en del av det nya rättscentrumet som växer fram i Kristianstad. Byggnaden kommer...
2020-08-25 12:21 Intea emitterar obligationer
Den ena obligationen har en löptid om tre år med en rörlig ränta om STIBOR + 1,22 procent och den andra har fem...
Projektet omfattar uppförande av nya specialanpassade lokaler om 11 600 kvm med ett projektvärde om ca 405 miljoner kronor...
2020-07-14 12:00 Delårsrapport januari - juni 2020 Regulatory
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Denna information är sådan...
Den nya förhyrningen avser 794 kvm och utgörs av den översta våningen i det nya polishuset i Kristianstad. Hyresvärdet...
För att öka transparensen och förståelsen för Inteas kreditkvalitet samt för att bidra till bättre...
2020-07-14 12:00 Delårsrapport januari - juni 2020 Regulatory
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Denna information är sådan...
Fastställande av räkenskaperna för 2019 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019-01-01...
Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027–5656, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen...
2020-04-03 12:00 Årsredovisning 2019 Regulatory
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig. Denna information är sådan information...
Projektet, som såg sin början redan 2015, är nu fem år senare synligt för dem som passerar förbi på...
2020-12-11 13:21 Intea dubblar i Halmstad
Förvärvet omfattar fastigheterna Fanborgen 3 och två delar av Fanan 39. Hyresvärdet uppgår till 49,2 mkr och...
2020-12-01 12:00 Eva Bång ny CFO på Intea
I rollen som CFO kommer Eva att leda bolagets finans-, ekonomi- och analysfunktion och fortsätta arbetet med att utveckla bolagets...
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. För ytterligare information...
Det nya häktet kommer att utgöra en del av det nya rättscentrumet som växer fram i Kristianstad. Byggnaden kommer...
2020-08-25 12:21 Intea emitterar obligationer
Den ena obligationen har en löptid om tre år med en rörlig ränta om STIBOR + 1,22 procent och den andra har fem...
Projektet omfattar uppförande av nya specialanpassade lokaler om 11 600 kvm med ett projektvärde om ca 405 miljoner kronor...
Den nya förhyrningen avser 794 kvm och utgörs av den översta våningen i det nya polishuset i Kristianstad. Hyresvärdet...
För att öka transparensen och förståelsen för Inteas kreditkvalitet samt för att bidra till bättre...
Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. För ytterligare information...