Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat obligationer om sammanlagt 850 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program...
Intea och Västtrafik har ingått ett 25-årigt hyresavtal avseende en ny tågdepå i direkt anslutning till...
2021-11-01 12:45 Delårsrapport januari-september 2021 Regulatory MAR
Juli - september Januari - september 1) Inga utspädande instrument förekommer. Väsentliga händelser under perioden...
Lokalerna har tidigare använts av Högskolan i Halmstad som under förra sommaren flyttade ur de lokaler som nu förhyrs...
Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 13 oktober 2021 fattades nedan angivna beslut...
Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat 600 miljoner kronor i obligationslån inom ramen för ett utökat MTN program...
Beståndet i södra Sverige innefattar fastigheter i Kristianstad, Malmö och Lund, med uthyrningsbara ytor om drygt 82...
Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 30 september 2021 fattades nedan angivna beslut...
2021-09-16 13:45 Ny hållbarhetschef i Intea
Linda Schuur har blivit utsedd till hållbarhetschef för Intea och kommer att tillträda tjänsten den första...
Styrelsen för Intea Fastigheter AB (publ) har inför den planerade börsnoteringen fastställt nya finansiella och operativa...
2021-11-01 12:45 Delårsrapport januari-september 2021 Regulatory MAR
Juli - september Januari - september 1) Inga utspädande instrument förekommer. Väsentliga händelser under perioden...
Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 13 oktober 2021 fattades nedan angivna beslut...
Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 30 september 2021 fattades nedan angivna beslut...
Styrelsen för Intea Fastigheter AB (publ) har inför den planerade börsnoteringen fastställt nya finansiella och operativa...
Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 2 september 2021 fattades nedan angivna beslut...
2021-07-16 14:30 Delårsrapport januari - juni 2021 Regulatory MAR
Hyresintäkterna ökade med 45,6 procent och uppgick till 188,4 mkr (129,4) under kvartalet, varav 46,4 mkr kommer från...
Vid de extra bolagsstämmor som hölls i Intea Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 30 juni 2021 fattades nedan...
2021-06-11 15:19 Intea på väg mot börsnotering Regulatory MAR
Arbetet med att förbereda bolaget inför en börsnotering har påbörjats vilket bland annat innefattar en översyn...
Vid årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ) i Stockholm beslutades: Fastställande av räkenskaperna för...
Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma...
Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat obligationer om sammanlagt 850 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN-program...
Intea och Västtrafik har ingått ett 25-årigt hyresavtal avseende en ny tågdepå i direkt anslutning till...
Lokalerna har tidigare använts av Högskolan i Halmstad som under förra sommaren flyttade ur de lokaler som nu förhyrs...
Intea Fastigheter AB (publ) har emitterat 600 miljoner kronor i obligationslån inom ramen för ett utökat MTN program...
Beståndet i södra Sverige innefattar fastigheter i Kristianstad, Malmö och Lund, med uthyrningsbara ytor om drygt 82...
2021-09-16 13:45 Ny hållbarhetschef i Intea
Linda Schuur har blivit utsedd till hållbarhetschef för Intea och kommer att tillträda tjänsten den första...
Pernilla Ramslöv har lång erfarenhet som entreprenör och är grundare och VD för NOX Consulting AB, ett virtuellt...
2021-07-12 10:00 Nytt polishus i Strömstad
Det nya polishuset planeras i den nordöstra delen av staden intill räddningstjänstens lokaler vid Ringvägen. Den...
Lokalerna som tidigare varit vakanta ligger i fastigheten Fanan 51 och ingick i det större bestånd som Intea förvärvade...
2021-06-17 15:51 Intea växer i Östersund
Det nya huset uppförs i den östra delen av området på befintlig byggrätt, strax intill Kronofogdemyndighetens...